Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Annopolu

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zatrudnieniem na stanowisku Kierownika
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021 r.
REFERAT DS. OBSŁUGI OŚWIATY -Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021 r.
KIEROWNIK USC, PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021 r.
ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC, PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Urząd Miejski w Annopolu
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021 r.
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROZWOJU LOKALNEGO I PROMOCJI GMINY -Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023 r.
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROZWOJU LOKALNEGO I PROMOCJI GMINY -Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe składane w związku z wygaśnięciem stosunku pracy