Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Annopolu

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
wladze
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zatrudnieniem na stanowisku Sekretarza
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 maja 2020 r.
WŁADZE
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022 r.
BURMISTRZ
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021 r.
REFERAT FINANSOWY - SKARBNIK GMINY Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane w związku z odwołaniem ze stanowiska
BURMISTRZ
Oświadczenie składane na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na 30 dni od dnia ślubowania
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 maja 2020 r.
WŁADZE
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane w związku z powołaniem na stanowisko
WŁADZE
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z odwołaniem ze stanowiska
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z odwołaniem ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
REFERAT FINANSOWY - SKARBNIK GMINY Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe składane w związku z powołaniem na stanowisko
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022 r.