Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Annopolu

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zatrudnieniem na stanowisku Sekretarza
WŁADZE
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021 r.
BURMISTRZ
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji.
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 maja 2020 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane w związku z odwołaniem ze stanowiska
REFERAT FINANSOWY - SKARBNIK GMINY Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
BURMISTRZ
Oświadczenie składane na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji.
WŁADZE
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane w związku z powołaniem na stanowisko
WŁADZE
Oświadczenie majątkowe składane w związku z odwołaniem ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z odwołaniem ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
REFERAT FINANSOWY - SKARBNIK GMINY Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z powołaniem na stanowisko